Angst, stress og depression

Angst

Angst er en naturlig følelse som vi alle oplever fra tid til anden. Men hvis du oplever, at angsten overvælder dig eller forhindrer dig i at leve på den måde, du ønsker, skal du vide, at der er hjælp at hente – og det er ikke en skam at opsøge hjælp.

Angst kan føles på forskellige måder. Fx som en konstant uro og bekymring. Frygtforestillinger og katastrofetanker om alt muligt. Angst kan også føles som ubehag ved at være sammen med mange mennesker eller at ved at være på bestemte steder eller i bestemte situationer. Angst kan komme i anfald, hvor man nærmest føler, man er ved at dø. Angst kan udløses af konkrete hændelser eller situationer. Og nogen oplever, at angsten nærmest kommer ud af det blå.

Og selvom angst ikke er farlig, er det en enorm ubehagelig følelse. Med en individuel og målrettet behandling, kan du undgå at angsten vælter dig omkuld.

  Ønsker du min hjælp til at blive fri for angst, vil du få værktøjer og metoder til at håndtere angsten, når den kommer pludseligt. Og på et dybere og mere langsigtigt plan, kan vi sammen udforske årsagerne til din angst og finde frem til de tanker og adfærdsmønstre, som opretholder angsten og arbejde med at ændre dem. Udover samtaleterapien anvender jeg også tankefeltterapi, kropsterapi og NADA-øreakupunktur til angstbehandling.

  Stress

  Stress er en reaktion på fysisk eller psykisk belastning. Vi kan blive belastede af stress, når vi oplever, at omgivelsernes (eller vores egne) krav og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed og dermed truer vores velbefindende. Hvornår man oplever stress er således helt individuelt og kan ikke sammenlignes.

  Stress kan opstå som følge af arbejdsmæssige, personlige, sundhedsmæssige, sociale og økonomiske forhold. Og i mange tilfælde en blanding af mange ting.

  Rigtig mange oplever også det, som kaldes livsstress.

  Livsstress handler om at leve med en konstant baggrundsstøj af indre uro, utilfredshed, nervøsitet, nedtrykthed, ængstelighed, kedsomhed, rastløshed, irritation og lignende mentalt og kropsligt ubehag. Hvis du er plaget af livsstress, er du sjældent nuet, men lever i stedet et liv præget af pligter og ”jeg-burde”-ting.

  Du plages af grublerier over fortiden og bekymringer om fremtiden.

  Har du samtidig en hård, indre kritiker, som konstant nedgør og kritiserer dig – om du nu er dygtig nok, pæn nok, tynd nok, en god nok mor, klog nok? En sådan stemme tillader ikke, at du slapper eller tager hånd om dine egne behov. For så er du bare doven og egoistisk. Den indre kritiker er i høj grad med til at skabe et stresset indre miljø.

   Behandling er stress er meget individuelt. Det kan være alt lige fra praktisk sparring om prioriteringer, mindfulness og kognitiv adfærdsterapi. Mange klienter har stor glæde af at komme på briksen og få fysiske spændinger løsnet og beroliget nervesystemet ved hjælp af kraniosakralterapi. Når du slipper fysiske spændinger er det muligt at arbejde mere i dybden med den kognitive terapi. NADA-øreakupunktur er også særdeles velegnet til stressbehandling.

   Depression

   Depression er en alvorlig psykisk tilstand, der påvirker en persons tanker, følelser og adfærd. Depression føles som tristhed, tomhed, håbløshed, tab af interesse, søvnproblemer, koncentrationsbesvær, træthed og lavt selvværd. Depression kan også give fysiske symptomer som hovedpine, mavesmerter og muskelsmerter. Depression kan føles overvældende og lammende, og det kan være svært at se en vej ud af følelsen af håbløshed og tristhed.

   Når du går i terapi mod depression hjælper jeg dig med at udfordre og ændre de negative tanker og adfærdsmønstre og jeg hjælper dig med at udvikle nogle mere hensigtsmæssige mestringsteknikker og copingstrategier.

   I terapien kan arbejder vi også med de underliggende årsager til depressionen, fx tidligere traumer eller svære livsbegivenheder. Du lærer at opbygge sunde relationer, håndtere stress og konflikter, samt skabe en positiv forandring i dit liv. Og jeg følger og støtter dig undervejs.

    Angst, stress og depression går ofte hånd i hånd og det er vigtigt at tage det det seriøst, hvis du oplever symptomer. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt terapi er noget for dig, er du altid velkommen til en 30-minutters gratis og uforpligtende samtale. Jeg vægter menneskelighed og faglighed højt. Det betyder, at jeg møder dig med respekt og omsorg. Og jeg har de professionelle redskaber til at hjælpe dig hen imod en tilværelse fri for angst, stress og depression.

    Jeg tilbyder terapi og samtale inden for:

    Angst, stress og depression
    Selvværd og usikkerhed
    Parforhold og familie-issues
    Selvudvikling og overgange i livet
    Kriser og traumer
    Bearbejdning af barndomsmateriale
    …og alt det andet der hører et liv til og som ikke kan stilles op i punktform!

    Vil du ringes op? 

    Vil du hellere skrive til mig?